Pages

Saturday, June 16

ျမန္မာတုိင္းရင္းသားမ်ား


ကြ်န္ေတာ္ေတာ႔ ျမန္္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္ျပီးေတာ့ ျမန္မာလူမ်ိဳး (၁၃၅) မ်ိဳးရွိတယ္လုိ႔ပဲ သိထားတာ။ ဘာလူမ်ိဳးေတြလဲ ေျပာျပပါ့လားဆုိရင္ေျပာျပႏုိင္ဘူး ။ အဲလုိမ်ိဳးမသိေသးေသာ သူမ်ားအတြက္ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္ ။ 
ျမန္မာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး - အဓိက ကေတာ့

ကခ်င္ ၊ ကယား ၊ ကရင္ ၊ ခ်င္း ၊ ဗမာ ၊ မြန္ ၊ ရခိုင္ ၊ ရႈမ္း ၊ ဆိုၿပီး ( ၈ မ်ိဳး ) ရွိပါတယ္ ။

ကခ်င္မွာ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၁၂ မ်ိဳး ရွိပါတယ္။

(၁) ကခ်င္ Kachin

(၂) တရုမ္းTaron Taron

(၃) ဒေလာင္ Dalaung

(၄) ဂ်ိန္းေဖာ Jinghpaw

(၅) ေဂၚရီ Guari

(၆) ခခူ Hkahku

(၇) ဒူးလန္း Duleng

(၈) မရူ (ေလာ္ေ၀ၚ) Maru (Lawgore)

(9) ရ၀မ္ Rawang

(၁၀) လရွီ (လခ်ိတ္) Lashi (La Chit)

(၁၁) အဇီး Atsi

(၁၂) လီဆူး Lisu

ကယားမွာ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၉ မ်ိဳး ရွိပါတယ္။

(၁၃) ကယား Kayah

(၁၄) ဇယိမ္း Zayein

(၁၅) ကယန္း (ပေဒါင္) Ka-Yun (Padaung)

(၁၆) ကဲ့ခို Gheko

(၁၇) ေဂဘား Kebar

(၁၈) ဘရဲ႕ (ကေယာ) Bre (Ka-Yaw)

(၁၉) မႏုမေနာ Manu Manaw

(၂၀) ယင္းတလဲ Yin Talai

(၂၁) ယင္းေဘာ္ Yin $%#w


ကရင္တြင္ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၁၁ မ်ိဳး ရွိပါတယ္

(၂၂) ကရင္ Kayin

(၂၃)ကရင္ျဖဴ Kayinpyu

(၂၄) ပေလကီး Pa-Le-Chi

(၂၅) မြန္ကရင္ (စာျဖဴ) Mon Kayin (Sarpyu)

(၂၆) စေကာ Sgaw

(၂၇) တာေလွပြား Ta-Lay-Pwa

(၂၈) ပကူး Paku

(၂၉) ဘြဲ Bwe

(၃၀) ေမာ္ေနပြား Monnepwa

(၃၁) မိုးပြား Monpwa

(၃၂) ႐ွဴး (ပိုး) Shu (Pwo)

ခ်င္းမွာ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၅၃ မ်ိဳး ရွိပါတယ္ ။

(၃၃) ခ်င္း (ဇိုမီး) Chin (Zomi)

(၃၄) ေမ့ေထး (ကသည္း) Meithei (Kathe)

(၃၅) ဆလိုင္း Saline

(၃၆) ကလင္ေကာ (လူေရွ) Ka-Lin-Kaw (Lushay)

(၃၇) ခမီ Khami

(၃၈) အ၀ခမီ Awa Khami

(၃၉) ေခါႏိုး Khawno

(၄၀) ေခါင္စို Kaungso

(၄၁) ေခါင္စိုင္ခ်င္း Kaung Saing Chin

(၄၂) ခြာဆင္းမ္ Kwelshin

(၄၃) ခြန္လီ (ဆင္) Kwangli (Sim)

(၄၄) ဂန္တဲ့ (လင္တဲ) Gunte (Lyente)

(၄၅) ေဂြးတဲ Gwete

(၄၆) ငြန္း Ngorn

(၄၇) ဆီစာန္ Zizan

(၄၈) ဆင္တန္ Sentang

(၄၉) ဆိုင္းဇန္ Saing Zan

(၅၀) ဇာေဟာင္ Za-How

(၅၁) ဇိုတံုး Zotung

(၅၂) ဇိုေဖ Zo-Pe

(၅၃) ဇို Zo

(၅၄) ဇန္ညွပ္ Zahnyet (Zanniet)

(၅၅) တေပါင္Tapong

(၅၆) တီးတိန္ Tiddim (Hai-Dim)

(၅၇) ေတဇန္ Tay-Zan

(၅၈) တိုင္ခ်ြန္း Taishon

(၅၉) သဒို Thado

(၆၀) ေတာရ္ Torr

(၆၁) ဒမ္ Dim

(၆၂) ဒိုင္ (ယင္ဒူး) Dai (Yindu)

(၆၃) နာဂ Naga

(၆၄) Tanghkul

(၆၅) Malin

(၆၆) Panun

(၆၇) Magun

(၆၈) Matu

(၆၉) Miram (Mara)

(၇၀) Mi-er

(၇၁) Mgan

(၇၂) လူရွိုင္း (လူေရွ) Lushei (Lushay)

(၇၃) Laymyo

(၇၄) Lyente

(၇၅) ေလာက္တူ Lawhtu

(၇၆) လိုင္ Lai

(၇၇) လိုင္ဇို Laizao

(၇၈) ၀ါကင္းမ္ Wakim (Mro)

(၇၉) Haulngo

(၈၀) အနူး Anu

(၈၁) အနန္ Anun

(၈၂) Oo-Pu

(၈၃) လင္းဘု Lhinbu

(၈၄) အရွိုAsho (Plain)

(၈၅) Rongtu

ဗမာမွာ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၉ မ်ိဳး ရွိတယ္။

(၈၆) ဗမာ Bamar

(၈၇) ထား၀ယ္ Dawei

(၈၈) ၿမိတ္ Beik

(၈၉) ေယာ Yaw

(၉၀) ယဗိန္း Yabein

(၉၁) ကဒူး Kadu

(၉၂) ကနန္း Ganan

(၉၃) ဆလံု Salon

(၉၄) ဖြန္ Hpon

မြန္္မွာ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၁ မ်ိဳး ရွိပါတယ္။

(၉၅) မြန္ Mon

ရခိုင္မွာ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၇ မ်ိဳး ရွိပါတယ္။

(၉၆) ရခိုင္ Rakhine

(၉၇) ကမန္လူမ်ိဳး Kamein

(၉၈) ခမီြး Kwe Myi

(၉၉) ဒိုင္းနက္ Daingnet

(၁၀၀) မရမာႀကီး Maramagyi

(၁၀၁) ၿမိဳ Mro

(၁၀၂) သက္ Thet

ရွမ္းမွာ လူမ်ိဳးစု စုစုေပါင္း ၃၃ မ်ိဳး ရွိပါတယ္

(၁၀၃) ရွမ္း Shan

(၁၀၄) ယြန္း (ေလာ) Yun (Lao)

(၁၀၅) ကြီ Kwi

(၁၀၆) ဖ်င္ Pyin

(၁၀၇) ေယာင္ Yao

(၁၀၈) ဓေနာ Danaw

(၁၀၉) ပေလး Pale

(၁၁၀) အင္ Eng

(၁၁၁) စံု Son

(၁၁၂) ခမူ Khamu

(၁၁၃) ေကာ္ (အခါ အီေကာ) Kaw (Akha-E-Kaw)

(၁၁၄) ကိုးကန္႔ Kokant

(၁၁၅) ခႏၲီးရွမ္း Khamti Shan

(၁၁၆) ဂံုရွမ္း Hkun

(၁၁၇) ေတာင္ရိုး Taungyo

(၁၁၈) ဓနု Danu

(၁၁၉) ပေလာင္ Palaung

(၁၂၀) ေျမာင္ဇီး Man Zi

(၁၂၁) ယင္းက်ား Yin Kya

(၁၂၂) ယင္းနက္ Yin Net

(၁၂၃) ရွမ္းကေလး Shan Gale

(၁၂၄) ရွမ္းႀကီး Shan Gyi

(၁၂၅) လားဟူ Lahu

(၁၂၆) အင္းသား Intha

(၁၂၇) အိုက္ဆြယ္ Eik-swair

(၁၂၈) ပအို၀္း Pa-O

(၁၂၉) တိုင္းလြယ္ Tai-Loi

(၁၃၀) တိုင္းလ်မ္ Tai-Lem

(၁၃၁) တိုင္းလံု Tai-Lon

(၁၃၂) တိုင္းေလ့ Tai-Lay

(၁၃၃) မိုင္းသာ Maingtha

(၁၃၄) ေမာရွမ္း Maw Shan

(၁၃၅)၀ Wa


အားလုံးကုိေလးစားလ်က္......

6 comments:

 1. Anonymous6:11 AM

  Thanks...
  let me share on FB

  ReplyDelete
 2. Anonymous10:37 AM

  me also wants to share.. thanks. :)

  ReplyDelete
 3. thanks you for your information .Let me save and share on facebook and my blog.

  ReplyDelete
 4. Anonymous11:10 AM

  Generally I don't read post on blogs, however I wish to say that this write-up very compelled me to try and do so! Your writing style has been surprised me. Thanks, very nice post.

  My site http://www.proman-help.isys-informatik.ch/

  ReplyDelete
 5. Anonymous3:20 AM

  Howdy! This post could not be written any better!
  Reading through this article reminds me of my previous roommate!
  He continually kept preaching about this. I am going to forward this article to him.
  Fairly certain he'll have a very good read. Thanks for sharing!

  My page; ranger forum

  ReplyDelete
 6. Anonymous7:44 PM

  Highly descriptive blog, I enjoyed that bit. Will there be a part 2?  Feel free to visit my homepage :: Ford Ranger Forum

  ReplyDelete