Pages

Friday, August 17

ဗုဒၶဘာသာဦးေရအမ်ားဆုံး ထိပ္တန္း (၁၀) ႏုိင္ငံ၁ - တရုတ္ၿပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ - ၂၇၇,၅၈၈,၈၉၆ သန္းရွိသည္။

၂ - ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ - ၉၁,၀၀၀,၀၀၀ သန္းရွိသည္။

၃ - ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ - ၇၄,၂၆၈,၇၅၀ သန္းရွိသည္။

၄ - ထုိင္းႏုိင္ငံ - ၆၁,၈၁၄,၇၄၂ သန္းရွိသည္။

၅ - ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏုိင္
ငံ - ၄၈,၀၁၉,၂၀၀ သန္းရွိသည္။
၆ - တုိင္၀မ္ - ၂၁,၅၃၀,၃၅၈ သန္းရွိသည္ ။

၇- ေၿမာက္ကုိးရီးယားနုိင္ငံ - ၁၇,၆၇၇,၆၄၆ သန္းရွိသည္။

၈- ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ - ၁၈,၅၇၂,၅၀၀ (10,931,874 – 18,572,500 ) သန္းရွိသည္။

၉ - သီရီလကၤာႏုိင္ငံ - ၁၆,၀၅၀,၄၈၄ သန္း ရွိသည္။

၁၀ - ကေမာၻဒီယားႏုိင္ငံ - ၁၃,၉၃၈,၄၆၀သန္းရွိသည္။

( ဗုဒၶသာသနာစတင္ခဲ့ရာ အိႏၵိယႏုိင္ငံသည္  ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဦးေရ ၁၃,၂၇၄,၆၆၈ သန္း ႏုိင္ငံ လူဦးေရ၏ ၂% ရာခုိင္ႏွဳန္းၿပီး၊ ကမာၻ႕ဗုဒၶဘာသာဦးေရထိပ္ဆုံး ႏုိင္ငံမ်ား တြင္ ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံ၏ ေနာက္အဆင့္ ၁၁- တြင္ သာရွိပါသည္။ )


ဗုဒၶဘာသာလူငယ္မ်ားအသင္း

No comments:

Post a Comment