Pages

Wednesday, December 28

ေဂ်ာ့ခ်္ ၀ါရွင္တန္


ေဂ်ာ့ခ်္ ၀ါရွင္တန္(George Washignton)(၁၇၃၂-၁၇၉၉) အားဗာဂ်ီးနီးယားျပည္နယ္၊၀ိတ္ခ္ဖီးလ္ တြင္ ခ်မ္းသာသည့္ေျမပိုင္ရွင္ မိသာစုမွ ေမြးဖြားသည္။အသက္ ၂၀တြင္ အေမြအမ်ားအျပားရသျဖင့္ ငယ္ငယ္ႏွင့္ သူၾကြယ္ျဖစ္လာသည္။
၁၇၅၃ မွ ၅၈ထိ ျပင္သစ္-အင္ဒီးယန္း စစ္ပြဲမ်ားတြင္ လိုက္ပါ စစ္မႈထမ္းဖူးျပီး တိုက္ခိုက္ေရးဖက္တြင္ နာမည္ရခဲ့သည္။ စစ္မွ ႏုတ္ထြက္ျပီး ဇာတိသို႔ ျပန္လာကာ ကေလး ၂ ေယာက္မိခင္ ခ်မ္းသာေသာ မုဆိုးမႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳသည္။သို႔ေသာ္ သားသမီးမထြန္းကာေပ။၁၅ႏွစ္တိုင္တိုင္ မိမိပိုင္စိုက္ခင္းတြင္ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။

၁၇၇၄ ဗာဂ်ီးနီးယားျပည္နယ္တြင္ ပထမအၾကိမ္ကြန္တီနယ္တယ္ကြန္ဂရတ္ တြင္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ပါ၀င္တက္ေရာက္သည္။သို႔ေသာ္ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ လံႈေဆာ္ၾကိဳးပမ္းသူမ်ားထဲတြင္ မပါ၀င္ေပ။သို႔ေသာ္ ၁၇၇၅ ဇြန္လဒုတိယအၾကိမ္ကြန္တီနယ္တယ္ကြန္ဂရတ္တြင္ အေမရိကန္လြတ္ေျမွာက္ေရး အတြက္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ အမ်ားသေဘာတူ(ကန္႔ကြက္သူမရွိ)ခန္႔အပ္ၾကသည္။ တည္ၾကည္ေသာဥပဓိ၊အက်င္းစာရိတၱ၊ထူးခၽြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေရး တို႔ေၾကာင့္ ၄င္းအားအမ်ားက ကိုးစားၾကျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္အတြင္းကာလမ်ားတြင္ လစာမယူပဲ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြက္ ၀ါရွင္တန္၏ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုၾကည့္လွ်င္

လြတ္လပ္ေရးစစ္ပြဲတြင္ ေအာင္ျမင္သည့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။အလြန္ေတာ္သည္ဟု မဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း သူႏွင့္ရင္ဆိုင္တိုက္သည့္ ရန္သူအဂၤလိပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ ညံ့ဖ်င္းမႈမ်ားကို ေကာင္းစြာအသံုးခ်ႏိုင္သည့္အတြက္ျဖစ္သည္။ မိမိဖက္မွ အထိမနာရေအာင္ ထိန္းသိမ္းစြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ ျမင္းစီးေကာင္းသည့္ ျမင္းသည္ေက်ာ္ တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ အေထြအထူးအၾကံဥာဏ္ထုတ္သည္မရွိေပ။သို႔ေသာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုေရးဆြဲစဥ္အတြင္း အျငင္းပြားမႈမ်ားအၾကား သူ၏ၾကီးမားသည့္ ဂုဏ္ရွိန္ေၾကာင့္ သူေထာက္ခံလွ်င္ ကန္႔ကြက္သူနည္းရသည္ဟုဆိုႏိုင္သည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ပထမဆံုးသမၼတအျဖစ္ သူကဲ့သို႔ အက်င့္စာရိတၱ၊အေတြးအေခၚ၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဘက္စံုေကာင္းသူတင္ေျမွာက္ႏိုင္သည္မွာလည္း အလြန္အက်ိဳးမ်ားသည္ဟုဆိုႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ထိုကဲ့သို႔ ရာထူးေနရာမ်ိဳးတြင္ အေရြးခံရသူအမ်ားစုမွာ အဖ်ားရွဳးသြားေလ့ရွိသျဖင့္ ၀ါရွင္တန္မွာ အလြန္သင့္ေတာ္ျမတ္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္ဟုဆိုရမည္။ မူလခ်မွတ္ထားသည့္ အေမရိကန္လြတ္လပ္ေရးေၾကညာစာတမ္း ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံပါ အႏွစ္သာရမ်ားမပ်က္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ လက္ရအာဏာကို တည္ျငိမ္စြာ လက္လႊဲသည့္ အစဥ္အလာကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ သမၼတသက္တမ္း ႏွစ္ၾကိမ္သာထမ္းေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အစဥ္အလာေကာင္းကို စတင္သူလည္းျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ အရ သမၼတအျဖစ္ အၾကိမ္အေရအတြက္ ကန္႔သက္မဲ့ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ အာဏာထူေထာင္ျပီး အာဏာရွင္ဆန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္မည္ကို ေတြးဆကာ ရာထူးသက္တမ္းႏွစ္ၾကိမ္သာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အျခားေသာ အေမရိကန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဂၽြန္ အဒမ္၊ဂ်ိမ္း မဒီဆင္၊ေသာမက္ ဂ်က္ဖာဆင္၊ဘင္ဂ်မင္ ဖရမ္ကလင္ တို႔ကဲ့သို႔ အေတြးအေခၚ၊ ထိုးထြင္းဥာဏ္ ေကာင္းလြန္းသူမဟုတ္ေသာ္ျငား စစ္အတြင္း၊စစ္လြန္ ကာလမ်ားတြင္ စံျပအျဖစ္အမ်ားကို ၾသဇာလႊမ္းမိုးျပီး ထိန္းသိမ္းႏိုင္သူျဖစ္သည္ကိုမူမျငင္းသာေပ။

သမၼတရာထူးလက္ခံရန္အတြက္ ေမာင့္ဗာႏြန္မွ နယူးေယာက္ခ္ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔သြားခဲ့သည့္ အခ်ိန္က ခံစားခ်က္ကို “လူသတ္ကုန္းအပို႔ခံေနရတဲ့ တရာခံႏွင့္တူသည္။” ဟုေနာင္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ (ထိုစဥ္က ၀ါရွင္တန္ ဒီစီ ၿမိဳ႕ေတာ္မတည္ရေသးပါ၊ နယူေယာက္ခ္ကို ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။)သူ႔လက္ထက္တြင္ အေမရိကန္သည္ သမၼတစနစ္က်င့္သံုးသည့္ ႏို္င္ငံသစ္ျဖစ္လာေသာ္လည္း ပေဒသရာဇ္ဟန္ပန္ မကုန္တတ္ေသးေပ။ အဂၤလန္ျပည့္ရွင္ ေဂ်ာ့ခ်္ထက္ အေမရိကန္ျပည့္ရွင္ ေဂ်ာ့ခ်္က ေရွ႕၀င္းေနာက္၀င္းပိုမိုခင္းက်င္းသည္ဟုပင္ ေျပာစမွတ္ရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ အာဏာရွင္ၾကီး၊ ဘုရင္ၾကီးဟုပင္ သတင္းစာမ်ား၊ စာေပမ်ားက ေရးသားခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ စာရိတၱႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ခိုင္မာသူ ေဂ်ာ့ခ်္၀ါရွင္တန္အတြက္မူ တုိင္းျပည္အာဏာသည္ မက္ေမာဖြယ္မဟုတ္ခဲ့ေပ။


ရင္ဆုိင္ရသည့္ အခက္အခဲမ်ား

သမၼတအျဖစ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ ၀ါရွင္တန္အေနျဖင့္ ျပႆနာၾကီး ႏွစ္ရပ္ျဖင့္ ရင္ဆိုင္ရၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေနာက္ထပ္ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖင့္ ထပ္မံၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။

ပထမအခက္အခဲမွာ သမၼတ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာ၀န္ကို ျပဌာန္းႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အပ္ႏွင္းထားသည့္အာဏာဆိုသည္မွာလည္း စီမံခန္႔ခြဲေရးအာဏာဟုသာဆိုထားျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးတာ၀န္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္၏ေထာက္ခံမႈျဖင့္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ ဟုသာ အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္အေၾကာင္းကိစၥမဆို လႊတ္ေတာ္၏ ေထာက္ခံမႈရရွိရန္ မျဖစ္မေနတင္ျပရမည့္ သေဘာေဆာင္ေနသည္။ အစပုိင္းတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် သည္းမခံႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ (ရွားရွားပါးပါး) ေဒါသေပါက္ကြဲကာ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွ ထြက္ခြာခဲ့သည့္ေနာက္တြင္ ထိုအစဥ္အလာခ်ဳပ္ျငိမ္းခဲ့သည္။
ဒုတိယျပႆနာမွာ ေငြေၾကးႏွင့္ ဘ႑ာေရးျဖစ္သည္။ ေတာ္လွန္ေရးစစ္ပြဲကာလတြင္းက ေငြေၾကးလိုအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးက်ဆင္းကာ ေငြေၾကးတန္ဖိုးလည္း အလြန္မွႏွိမ့္ပါးေနခဲ့ရသည္။ အစိုးရေငြတုိက္စာခ်ဳပ္(ဘြန္း)မ်ား၏ တန္ဖိုးမွာ ဥေရာပတန္ဖိုး၏ အဆ၄၀မွ် တန္ဖိုးေလ်ာ့နည္းေနသည္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္သာျဖစ္၍ ဘ႑ာေရးပိုင္းကို အားမသာသည့္ ၀ါရွင္တန္သည္ အသက္ငယ္ရြယ္ျပီး လုပ္ရဲကိုင္ရဲရွိသည့္ ဗိုလ္မႈးအလက္ဇႏၵားဟာလ္မီတန္အား ဗဟိုဘဏ္ ဥကၠဌအျဖစ္ ခန္႔အပ္ကာ စီမံေဆာင္ရြက္ေစသျဖင့္ သမၼတသက္တမ္းႏွစ္ဆက္အျပီး ရာထူးမွ အနားယူခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္အစိုးရ ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္မ်ားမွာမ်ားစြာတန္ဖိုးတက္လာၿပီး၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြႏႈန္းလည္း က်ဆင္းခဲ့သည္။ အစပိုင္းတြင္ ဘ႑ာေရးလိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ အခြန္အတုပ္မ်ားတုိးျမင့္ခဲ့ရာ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဆူပူပုန္ကန္မႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ရသည့္အတြက္ စစ္တပ္ျဖင့္ပင္ႏွိမ္ႏွင္းခဲ့ရသည္။
သမၼတသက္တမ္းေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ အေျပာင္းအလဲၾကီးမားစြာျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၀ါရွင္တန္၏ မိတ္ေဆြၾကီး လာဖာရက္ ျပည္ေျပးဘ၀ေရာက္ၿပီး၊ စာတမ္းရွင္ တြမ္ပိန္း (ေသာမက္ ပိန္း) လည္းအခ်ဳပ္က်သည္။ သို႔ျဖင့္ မိတ္ဖက္ ျပင္သစ္အေရးတြင္ အကူအညီေပးေရးအတြက္ ေသာမက္ ဂ်က္ဖာဆင္ကတစ္ဖက္၊ အဂၤလန္ႏွင့္ စီးပြားလမ္းသင့္ေနသည္ကို မပ်က္ဆီးေစလိုသည့္ အလက္ဇႏၵားဟာလ္မီတန္ ကတစ္ဖက္ အျငင္းပြားလာသည္။ (ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ အဂၤလန္မွပါ၀င္ပက္သက္ခဲ့သည္။) သို႔ေသာ္ ၀ါရွင္တန္အေနျဖင့္ မည္သည့္ဖက္မွ မယိမ္းယိုင္ေစပဲ မွ်တစြာဆက္ဆံႏိုင္ခဲ့သည္။ မေက်နပ္သည့္ အေမရိကန္ဆုိင္ရာ ျပင္သစ္သံအမတ္က ဆူပူေႏွာင့္ယွက္သျဖင့္ သံအမတ္အျဖစ္မွ ရုတ္သိမ္းရန္ ေတာင္းဆိုရသည္။ သို႔ျဖင့္ ရာထူးမွ အနားယူခ်ိန္တြင္ မိန္႔ၾကားခဲ့သည့္ ေနာက္ဆံု ႏႈတ္ဆက္စကားပါ “တစ္ခ်ိန္မွာေတာ့ အေမရိကားဟာ စစ္နဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုၾကိဳက္ရာေရြးႏုိင္တဲ့ ျပည္သူေတြ ဦးေဆာင္တဲ့ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာမွာပါ။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ေစာင့္ၾကပါစုိ႔။” ဆိုသည့္အတုိင္း သူဦးေဆာင္ရသည့္ ႏုနုႏုယ္ႏုယ္တုိင္းျပည္သစ္ေလးကို မဆံုးႏုိင္သည့္ စစ္ပြဲမ်ားဆီသို႔သြားရာလမ္းမွ လႊဲဖယ္ေစႏုိင္ခဲ့သည္။

ရာထူးမွ အနားယူျပီးေနာက္ ေဂ်ာ့ခ်္ ၀ါရွင္တန္သည္ ေအာင္ျမင္သည့္ လူခ်မ္းသာလယ္ပိုင္ရွင္ၾကီးအျဖစ္ ဇာတိရပ္ရြာတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္ျပီး ၁၇၉၉ခုႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည္။


ျမန္မာ့လူငယ္

No comments:

Post a Comment